تصفیه آب با فیلترهای کربن

تصفیه آب با فیلترهای کربن، فیلترهای کربن یا زغالی با دارا بودن ذرات کربن می توانند آلاینده های آب را جذب کرده و بوی نامطبوع آب را برطرف کنند. این فیلترها قادرند کلر باقی مانده در آب را نیز جذب نمایند.

مخازن اتمسفریک


مخازن اتمسفریک ، برای مخازنی که فشار داخلی آن ها بیشتر از مقدار وزن سقف نباشد از مخازن اتمسفریک استفاده می شود که، مخازن بر اساس: دمای کاری، نوع سازه مخازن و ماهیت ماده ای که باید در آن ذخیره شود تقسیم می شود.

فاضلاب چیست


فاضلاب چیست ، تعاریف زیادی از فاضلاب وجود دارد که به طور کلی به بازمانده ها و دورریزی های محلی، شهری یا صنعتی گفته می شود و بیشتر فاضلاب ها از فعالیت های خانگی مورد نظر است که این فاضلاب، آبی است که مواد زائد بدن انسان و فاضلاب از اقدامات بهداشتی، استحمام، شستشوی لباس و... تشکیل می شود.

گندزدایی چیست


گند زدایی چیست ، موادی هستند که برای نابود کردن اعضای موجود در محیط و اجسام غیر زنده به کار میروند و گند زداها برای پاک کننده لباس ها، حمام، کاشی ها و وسایل هستند که این مواد شیمیایی هستند.

تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی ، آب ماده ای حیاتی برای حفظ تولیدات و صنایع است، در بعضی از کارخانه های صنعتی از آب برای خنک کردن تجهیزاتی که برای تولید محصول است استفاده می کنند و با تصفیه آب صنعتی می توان فاضلاب های صنعتی در عین تولید و حاوی موارد خطرناک مثل فلزات سنگین و اسیدها هستند را تصفیه کرد.