تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی ، آب ماده ای حیاتی برای حفظ تولیدات و صنایع است، در بعضی از کارخانه های صنعتی از آب برای خنک کردن تجهیزاتی که برای تولید محصول است استفاده می کنند و با تصفیه آب صنعتی می توان فاضلاب های صنعتی در عین تولید و حاوی موارد خطرناک مثل فلزات سنگین و اسیدها هستند را تصفیه کرد.

در ادامه می خوانید تصفیه آب صنعتی

پساب چیست

 
پساب چیست، به آب هایی که بعد از مصرف در یک مورد خاص کیفیت خود را از دست می دهند و آب های دور ریختنی هستند که بعد از تصفیه قابلیت استفاده را داشته باشند پساب یا فاضلاب گفته می شود.

در ادامه می خوانید پساب چیست