تصفیه آب با فیلترهای کربن

تصفیه آب با فیلترهای کربن، فیلترهای کربن یا زغالی با دارا بودن ذرات کربن می توانند آلاینده های آب را جذب کرده و بوی نامطبوع آب را برطرف کنند. این فیلترها قادرند کلر باقی مانده در آب را نیز جذب نمایند.

در ادامه خواهید خواند تصفیه آب با فیلترهای کربن

مخازن اتمسفریک


مخازن اتمسفریک ، برای مخازنی که فشار داخلی آن ها بیشتر از مقدار وزن سقف نباشد از مخازن اتمسفریک استفاده می شود که، مخازن بر اساس: دمای کاری، نوع سازه مخازن و ماهیت ماده ای که باید در آن ذخیره شود تقسیم می شود.

در ادامه می خوانید مخازن اتمسفریک

فاضلاب چیست


فاضلاب چیست ، تعاریف زیادی از فاضلاب وجود دارد که به طور کلی به بازمانده ها و دورریزی های محلی، شهری یا صنعتی گفته می شود و بیشتر فاضلاب ها از فعالیت های خانگی مورد نظر است که این فاضلاب، آبی است که مواد زائد بدن انسان و فاضلاب از اقدامات بهداشتی، استحمام، شستشوی لباس و... تشکیل می شود.

در ادامه می خوانید فاضلاب چیست

گندزدایی چیست


گند زدایی چیست ، موادی هستند که برای نابود کردن اعضای موجود در محیط و اجسام غیر زنده به کار میروند و گند زداها برای پاک کننده لباس ها، حمام، کاشی ها و وسایل هستند که این مواد شیمیایی هستند.

در ادامه می خوانید گندزدایی چیست

تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی ، آب ماده ای حیاتی برای حفظ تولیدات و صنایع است، در بعضی از کارخانه های صنعتی از آب برای خنک کردن تجهیزاتی که برای تولید محصول است استفاده می کنند و با تصفیه آب صنعتی می توان فاضلاب های صنعتی در عین تولید و حاوی موارد خطرناک مثل فلزات سنگین و اسیدها هستند را تصفیه کرد.

در ادامه می خوانید تصفیه آب صنعتی