تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی ، آب ماده ای حیاتی برای حفظ تولیدات و صنایع است، در بعضی از کارخانه های صنعتی از آب برای خنک کردن تجهیزاتی که برای تولید محصول است استفاده می کنند و با تصفیه آب صنعتی می توان فاضلاب های صنعتی در عین تولید و حاوی موارد خطرناک مثل فلزات سنگین و اسیدها هستند را تصفیه کرد.

پساب چیست

 
پساب چیست، به آب هایی که بعد از مصرف در یک مورد خاص کیفیت خود را از دست می دهند و آب های دور ریختنی هستند که بعد از تصفیه قابلیت استفاده را داشته باشند پساب یا فاضلاب گفته می شود.