فاضلاب چیست


فاضلاب چیست ، تعاریف زیادی از فاضلاب وجود دارد که به طور کلی به بازمانده ها و دورریزی های محلی، شهری یا صنعتی گفته می شود و بیشتر فاضلاب ها از فعالیت های خانگی مورد نظر است که این فاضلاب، آبی است که مواد زائد بدن انسان و فاضلاب از اقدامات بهداشتی، استحمام، شستشوی لباس و... تشکیل می شود.

حجم فاضلاب تولیدی به میزان مصرف آب مردم، تغییرات فاضلاب در زمان و نوع شبکه گرداوری فاضلاب بستگی دارد.

منشا فاضلاب


منشا فاضلاب می تواند در موارد زیر باشد:
1-زباله های آلی که یا زیست تخریب ناپذیرند و یا سخت تخریب پذیرهستند.
2-آب های خنک کننده صنعتی.
3-آب جاری شده از سقف ها، راه ها و پیاده روها.
4- بارش باران جمع آوری شده در پشت بام، حیاط.
5-آب تولید شده از نفت و گاز طبیعی.
6-نفوذ مستقیم آب رودخانه ها.

قدرت فاضلاب


قدرت غلظت فاضلاب هر چقدر مواد زائد در فاضلاب بیشتر باشد، آن را قوی تر می کند که معمولا شدت و ضعف فاضلاب از نظر مواد آلی بر اساس معیارهایی سنجیده می شود که شامل:
1-مواد جامد معلق: که این مواد نشانگر کیفیت فاضلاب از نظر غلظت مواد می باشد.
2-اکسیژن مورد نیاز زیست شیمیایی: این معیار مهم ترین ابزار سنجش مواد آلی است که در این روش مقدار اکسیژن مورد نیاز برای مواد آلی فاضلاب، توسط باکتری ها به دست می آید.
3-نیاز شیمیایی به اکسیژن: مقدار اکسیژن متناسب برای تجزیه شیمیایی، مواد آلی و اکسیژن مورد نیاز را تجزیه شیمیایی می گویند.

 

نتیجه گیری


بوی بد فاضلاب به علت مواد آلی موجود می باشد که این مواد بیشتر قابل تجزیه میکروبی هستند و منجر به تولید بوی نامطبوع می شود، علاوه بر مشکل تولید بو فاضلاب های دریافت کننده مدفوع انسانی و حیوانات زنده را در بر دارند که بیماری زا هستند و، از نظر آلودگی محیط، منابع آب و خاک اهمیت زیادی دارند.