گندزدایی چیست


گند زدایی چیست ، موادی هستند که برای نابود کردن اعضای موجود در محیط و اجسام غیر زنده به کار میروند و گند زداها برای پاک کننده لباس ها، حمام، کاشی ها و وسایل هستند که این مواد شیمیایی هستند.

 گندزدایی آب استخرهای شنا یکی از دغدغه های اصلی صاحبان اماکن ورزشی و درمانی بوده است که امروزه از گاز کلر برای تصفیه آب این اماکن استفاده می شود.

انواع گند زدایی

 

گند زدایی به دو روش فیزیکی و شیمیایی انجام می گیرد.
1-گند زدایی فیزیکی شامل: حرارت، اشعه، خشک کردن، برودت، نور خورشید است.
حرارت: حرارت بر دو نوع حرارت مرطوب مثل پاستوریزه کردن و حرارت خشک مثل سوزاندن و شعله است.
اشعه: اشعه های متفاوت به ویژه تابش فرابنفش
خشک کردن: رطوبت برای رشد بسیاری از باکتری ها ضرورت دارد.
برودت: به سرد کردن و فریز کردن برودت می گویند.
نور خورشید: قدیمی ترین روش گند زدایی است.
2-گند زدایی شیمیایی شامل: آب ژاول، الکل، کلر، ساولن، آلدئیدها، فنل است.
آب ژوال: ماده اصلی موجود در آب ژوال از ترکیب بسیار قوی به نام هیپوکلریت سدیم است که آن را با درصد کمی در آب حل کرده و با نام های سفید کننده در بازار عرضه می کنند.
الکل: از قدیمی ترین مواد گند زدایی است که اغلب محلول الکل در آب بر باکتری ها موثر است.
کلر: عنصری است که در ساختمان بسیاری از رنگ برها و سفید کننده ها به کار می رود.
ساولن: در گند زدایی سریع ابزارها و وسایل پزشکی برای تمیز کردن زخم ها کاربرد دارد و یک درصد این محلول برای ضد عفونی زخم ها و شستن پوست دست و بدن مناسب است.
آلدئیدها: از این ماده برای ضدعفونی اماکن، ابزار جراحی و دستگاه های دیالیزی استفاده می شود که تمام میکروب ها را نابود می کند.
فنل: در غلظت دو درصد بیشتر میکروب ها را از بین می برد و در بیمارستان ها برای ضد عفونی سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می شود.

روش های گند زدایی


روش های گند زدایی عبارتند از:
1-عوامل گند زدایی طبیعی( هوا- خورشید).
2-جوشاندن با آب.
3-پرتوی فرابنفش.
4-پاستوریزاسیون که قرار دادن در محیط سرد را پاستوریزه کردن می گویند.
5-مواد شیمیایی گندزدا.

نتیجه گیری


اهمیت استفاده از مواد گند زدا و استفاده از روش های عفونت زدایی، از پایه های مهم کنترل عفونت های بیمارستانی است.