تصفیه آب با فیلترهای کربن

تصفیه آب با فیلترهای کربن، فیلترهای کربن یا زغالی با دارا بودن ذرات کربن می توانند آلاینده های آب را جذب کرده و بوی نامطبوع آب را برطرف کنند. این فیلترها قادرند کلر باقی مانده در آب را نیز جذب نمایند.

بهترین گزینه برای جذب انواع سموم شیمیای موجود در آب محسوب می شوند. مطالات نشان داده که روش جذب گرانولی شیوه مناسبی برای حذف رادون است.


نکاتی درباره فیلترهای کربنی


فیلترهای کربن با تصفیه آب و جذب مواد آلی، طعم اآب را بهبود بخشیده و خطرات سلامتی را کاهش می دهد. علاوه بر آن، استفاده از فیلترهای کربنی از آسیب قسمت های دیگر تصفیه آب مانند رزین های مبادله یونی، غشاهای اسمز محافظت می کند. کربن فعال از موادی مانند نفت خام، ذغال سنگ و چوب ساخته می شوند. این تنوع متریال باعث شده سختی، اندازه ذرات، اندازه منافذ و قابلیت استخراج متفاوتی داشته باشند. این ویژگی ها باعث برتری برخی فیلترهای کربن نسبت به سایر فیلترها شده است.توسط این فیلترها مواد آلی موجود در آب جذب می شوند و ساید ضد عفونی کننده ها مانند کلر از طریق کاهش کاتالیزور حذف می گردند. البته این فیلترها دارای محدودیت هایی نیز هستند ،این فیلترها قادر نیستند که فلزات سنگین مانند سرب و جیوه، موادی مانند نیترات ها و باکتری های بیماری زا را جذب کنند.


دستگاه فیلتر کربنی


تولید دستگاه فیلتر کربنی بر روی دو مساله مهم مانند سرعت جذب سطحی مواد به فیلتر و سرعت مورد نیاز برای شستشوی معکوس، طراحی می شوند. قطر مخزن و دبی سیال ورودی سرعت جذب سطحی، باید با توجه به نمونه مدلسازی آزمایشگاهی ساخته شود. در این صورت می توانیم با توجه به میزان سرعت جذبی سطحی، برآورد کنیم که چه طولی از بستر شنی یا کربنی، مورد نیاز است. برای تعیین سرعت شستشوی معکوس نیز می توان با آگاهی از ضریب تداخل ذرات، ویسکوزیته، دمای سیال و دیگر اطلاعات، کمک گرفت.

کابرد دستگاه فیلتر کربن


- تصفیه آب آشامیدنی
- تصفیه آب استخر
- تصفیه فاضلاب
- فاضلاب های صنعتی
 

نتیجه پایانی 

به منظور جلوگیری از بیماری و تامین بهداشت آب، استفاده از این فیلترهای کربنی در تصفیه خانه ها ضروری می باشد.