تصفیه آب در صنعت گلخانه

تصفیه آب در صنعت گلخانه، آب مصرفی در پرورش گیاهان، بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر میزان املاح و نمک موجود در آب زیاد باشد گیاه قادر به جذب مواد معدنی از خاک نمی باشد و همین امر مانع از رشد و گلدهی و میوه دهی گیاه خواهد شد. به همین منظور نیاز است در صنعت گلخانه از دستگاه آب شیرین کن به روش RO استفاده شود.

املاح نمکی موجود در آب صدمات زیادی را بر پیکره گیاه وارد می کند. حال به بررس این صدمات و به بیان مزایای استفاده از دستگاه آب شیرین کن در صنعت گلخانه  می پردازیم.  

اثرات مخرب نمک در آب گلخانه ها


میزان بالای املاح نمکی در آب، باعث سوختگی و خشکیدگی برگ های مسن تر و ریزش زود هانگام برگ های جوان خواهد شد. همچنین باردهی محصولات را تا حدود 50 درصد کاهش خواهد داد. در کل محصولی با کیفیت پایین تولید می شود که در نهایت باعث تحمیل ضرر و هزینه بالایی می شود. دستگاه آب شیرین کن به روش اسمز برای آب هایی که میزان نمک فراوانی دارند مناسب است. چرا که آب شیرین در تولید محصولات پر آب تر، برگ های سبز تر، میوه های آبدار و شاداب تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مزایای استفاده از دستگاه آب شیرین کن در صنعت گلخانه

- کاهش مصرف آب
- زودرس شدن محصولات کشاورزی
-ایجاد ریشه های قوی و محکم در خاک
- جذب بهینه مواد معدنی توسط گیاه
- کاهش رسوب نمک در خاک
- برطرف شدن زردی برگ گیاهان
- افزایش میزان نفوذپذیری آب در خاک
- کاهش میزان مصرف انواع سم و کود شیمیایی

نتیجه گیری


با رشد جمعیت میزان استفاده از محصولات کشاورزی هم افزایش یافته است. در عوض میزان منابع آب به طور چشمگیری کاهش یافته است. در نتیجه این امر برای کشاورزان بسیار مهم بوده و برای تامین آب مورد نیاز خود باید از منابع دیگر آب مانند آب های شور استفاده کنند. تجهیزاتی برای تبدیل آب شور به آب شیرین ابداع شده است که می توان با بهره گیری از این تجهیزات، این مشکل را مرتفع کرد.