چاپ
دسته: blog
بازدید: 1142
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال، تصفیه آب با این شیوه، یکی از کاربردی ترن روش های بیولوژیکی محسوب می شود. این روش برای تصفیه انواع فاضلاب خصوصا فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

این روش به شیوه های گوناگوی انجام می شود اما اساس فرآیند همه این روش ها یکی می باشد. این روش ها مانند تغذیه مرحله ای، هوادهی اصلاحی، تثبیت تماسی، کراس و ... انجام می شود.


شیوه فرآیند لجن فعال


فاضلاب با گذرشت از تصفیه فیزیکی به حوض هوادهی وارد می شود. در این مرحله ، هوادهی سطحی و هوادهی عمقی انجام می شود. هوادهی عمقی، هوا با تعبیه بلوئر و دیفیوزر و لوله های تخت فشار در کف بستر، انتشار می یابد. در هوادهی سطحی، هوا توسط همزن های مکانیکی بر سطح فاضلاب منتشر می شود. در این مرحله با تزریق اکسیژن به فاضلاب؛ مواد غذایی باکتری ها مهیا شده و باکتری ها با فعالیت خود مواد آلی موجود در آب را جذب و تجزیه می کنند. پس از طی این مرحله فاضلاب وارد حوض ته نشینی ثانویه می شود. در این مرحله هر چه میزان فاضلابی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می کند، بیشتر باشد ته نشینی بیشتر خواهد بود. سپس این لجن ایجاد شده تخلیه می شود. در این فرایند مقداری از لجن ته نشین شده به وسیله ایرلفت پمپ برگردانده می شود. به این گونه که مقادیر اضافه لجن به مخزن ذخیر لجن وارد می شود. مقادیری از لجن هم وارد حوض هوادهی می شود تا غلظت میکروبی برای تثبیت مواد آلی حفظ شود.


مزایای فرآیند لجن فعال


- میزان حساسیت کم به دما و PH
- مقرون به صرفه بودن
- بازدهی 85 الی 95 درصد برای حذف BOD-COD


نتیجه پایانی


استفاده از این روش به دلیل حذف هزینه های عملیاتی بالا، بسیار متداول بوده و به عنوان بهترین و کاربردی ترین روش تصفیه بیولوژیکی آب به شمار می شود.