چاپ
دسته: blog
بازدید: 875
تصفیه آب های زیر زمینی

تصفیه آب های زیر زمینی، آب های زیر زمینی نیز غالبا با آلودگی هایی همراه می باشند که در صورت بی توجهی به تصفیه این آب ها و استفاده انسان از این گونه آبها، سبب بروز خطرات جانی می شود. از این رو لازم است قبل از مصرف، مورد گند زدایی و تصفیه قرار بگیریند.

بسیاری از تجهیزات تصفیه و گند زدایی آب قابل حمل می باشند. همچنین این دستگاهها دارای افزودنی های شیمیایی هستند که قادر خواهند بود فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب و جیوه، اتوژن ها و بو و طعم بد موجود در آب را برطرف نمایند.


گند زدایی آب های زیر زمینی


عملیات تصفیه آب های زیر زمینی بسیار سخت تر از تصفیه آب های سطحی می باشد. چرا که یافتن این گونه آبها که در سفره های زیر زمینی به حرکت خود ادامه می دهند اندکی دشوار است. درست است که این آبها توسط سفره های غیر متخلخل مانند خاک رس، آلاینده های آنها برطرف می شوند یا در برخی مواقع با انجام واکنش های شیشمیای ساده ، این آب های زیر زمینی تصفیه می شوند اما با این وجود این آلودگی ها فقط به آلاینده های خاک مبدل می شوند. با این حال برای تصفیه کامل نیازبه روش های تصفیه پیچیده تر دارند.


روش های تصفیه آب های زیر زمینی


آب های زیر زمینی توسط روش های مختلفی مانند شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی انجام می شود. که غالبا برای تصفیه، ترکیبی از این روش ها استفاده می شود.
تصفیه شیمیایی: شامل جداسازی غشایی، اکسیداسیون شیمیایی، رسوبدهی شیمیایی، گاز ازن، تبادل یونی، نانو موادها و ..
تصفیه بیولوژیکی : تقویت زیستی، مکش زیستی، تخلیه زیستی، پخش زیستی و زدودن آلودگی و ..
تصفیه فیزیکی: پخش کردن هوا، استخراج فازهای دوتایی، پمپ و تصفیه و ...


نتیجه پایانی

با این حال که ما چندین مورد از روش های تصفیه آب های زیر زمینی را بیان کردیم، اگر استفاده از این روش ها نیاز به صرف مبالغ هنگفتی داشت، بهتر است از مصرف و تصفیه این گونه آبها صرف نظر کرد و از منابع آبی دیگری استفاده نمود.