چاپ
دسته: blog
بازدید: 2025
مخازن اتمسفریک


مخازن اتمسفریک ، برای مخازنی که فشار داخلی آن ها بیشتر از مقدار وزن سقف نباشد از مخازن اتمسفریک استفاده می شود که، مخازن بر اساس: دمای کاری، نوع سازه مخازن و ماهیت ماده ای که باید در آن ذخیره شود تقسیم می شود.

مخازن ذخیره اتمسفریک به شکل استوانه عمودی یا افقی با کف تختی، شیب دار و سقف ثابت یا شناور هستند.
مخازن سقف ثابت: به اشکال گنبدی، نیمه کروی یا مخروطی شکل وجود دارند که سقف های مخروطی و گنبدی متداول تر هستند و از استحکام زیادی برخوردار می باشند.
مخازن سقف شناور: سقف این مخازن به طور مستقیم بالای مواد قرار می گیرند که دو نوع مخزن سقف شناور وجود دارد، سقف شناور داخلی و سقف شناور خارجی.

اجزای مخزن استوانه ای

یک مخزن استوانه ای معمولا شامل اجزای زیر خواهد بود:

1-بخش محیطی کف.
2-بخش کف.
3-بخش سقف.
4-بخش راه پله.
5-بخش نبشی فوقانی.
در مخازن بزرگ هم اجزای بخش سازه نگهدارنده سقف و بخش یادگیر است که مهم ترین موارد اجزای مخزن های بزرگ هستند.

آشنایی با مخازن و انواع آن


مخازن را می توان به دو دسته کلی مخازن با اجزاء داخلی مثل ظروف همزن دار و مخازن بدون اجزاء داخلی که شامل تانک ها می باشند تقسیم کرد. فضای موجود برای نصب مخزن، تحمل فشار، خاک زیر مخزن و سرعت ته نشین شدن مواد نفتی که در مخزن انبار می گردد از عواملی هستند که در بلندی مخزن ها موثر هستند و عامل حجم مخزن ها با در نظر گرفتن، موقعیت محل نصب با قطر و ارتفاع، تغییر اندازه بر اساس استاندارد ساخته می شود.

نتیجه گیری


از نظر ایمنی مخزن ها باید برای جلوگیری از آتش سوزی با سقف شناور ساخته شوند و به رنگ سفید رنگ آمیزی شوند تا کمترین گرما را جذب کنند و به هنگام انتقال مواد نفتی آتش زا با کوچک ترین جرقه سبب انفجار و آتش سوزی می شود به همین دلیل دیواره همه مخزن ها باید به وسیله سیم به زمین منتقل شود.