فاضلاب شهری

فاضلاب های شهری آب های آلوده ای هستند که در منازل، فروشگاه ها، رستوران ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و... مورد استفاده قرار می گیرند. به آب هایی که یک بار استفاده شده اند آب خاکستری گفته می شود. فاضلاب های شهری فاضلاب هایی هستند که در دستشویی، توالت، حمام، ماشین لباسشویی، ظرف شویی و... مورد استفاده قرار می گیرند.


همه ی این آب ها آب خاکستری هستند که قابل بازیافت می باشند. این آب ها پس از بازیافت برای استفاده مجدد آماده می شوند. فاضلاب های شهری ( به غیر از آب سرویس بهداشتی و آب فاضلاب بیمارستان ها) به راحتی تصفیه شده و مجددا قابل استفاده می باشند. فاضلاب های تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز، آب سیفون ها، آب برج های خنک کننده و... مورد استفاده قرار می گیرند.


خصوصیات فیزیکی فاضلاب های شهری


مهم ترین ویژگی های فیزیکی فاضلاب های شهری کدر بودن، بد رنگ بودن، بد بو بودن، دارای مواد جامد و معلق و درجه حرارت می باشد. حدود 99.95 درصد از فاضلاب های شهری را آب ها تشکیل می دهند. فاضلاب های شهری تازه معمولا قهوه ای روشن و فاضلاب های شهری کهنه خاکستری رنگ هستند. فاضلاب هایی که خیلی کهنه هستند نیز خاکستری تیره یا مشکی هستند. فاضلاب های شهری تازه بویی شبیه به بوی صابون یا روغن دارند، فاضلاب های شهری کهنه نیز بویی شبیه به بوی تخم مرغ گندیده دارند که بسیار آزاردهنده هستند.
تصفیه فاضلاب شهری مراحل مختلفی دارد که شامل: تصفیه اولیه (غربال کردن یا آشغال گیری، خرد کردن، شن گیری، اندازه گیری جریان، ته نشین سازی مقدماتی)، تصفیه ثانویه (لجن فعال، هوادهی لجن فعال، برکه ها و لاگون ها، گندزدایی و جریان های خروجی، تصفیه و دفع لجن، تغلیظ لجن، شناور سازی، هضم سازی و دفع لجن)، مراحل تصفیه ثالث (حدف نیروژن و حذف فسفر) می باشد.