روش های استفاده و خواندن ساعت اندازه گیری (اندیکاتور)

روش های استفاده و خواندن ساعت اندازه گیری (اندیکاتور)، اگر شما نیز قصد دارید از ساعت اندیکاتور استفاده کنید، باید با روش استفاده و خواندن ساعت آشنا باشید. پس با ما همراه باشید تا به شما نحوه استفاده و خواندن این ساعت را آموز ش دهیم. با ما همراه باشید.

روش های استفاده از ساعت اندازه گیری:

  • جهت کنترل دور بودن قطعه کار نسبت به محور هایی که دوران دارند:

اول پایه ساعت را بر روی سطح ثابت قرار داده و میله لمس کننده را نسبت به سطح مماس کنید؛ سپس از طریق چرخاندن محور و تغییراتی که عقربه بزرگ ساعت اندازه گیری نشان می دهد، میزان دور بودن آن را کنترل نمایید.

  •  برای کنترل مخروط داخل سوراخ:

ابتدا نوک میله لمس کننده را با سطح مخروط داخلی مماس کرده و بعد از آن در طول مشخصی حرکت دهید تا میزان تغییرات ارتفاع مخروط را بدست آورید. از تقسیم اختلاف ارتفاعی که از حرکت عقربه ساعت نسبت به طول مشخص انجام می شود، زاویه مخروط به دست می آید.

  • کنترل توازی یک سطح نسبت به سطح دیگر:

پایه ساعت را نسبت به سطح، مبنا قرار داده و میله لمس کننده آن را به سطح فک ثابت گیره مماس کنید و با حرکت طولی ساعت، میزان توازی آن را کنترل کنید.

  • همچنین می توانید فاصله یک سطح نسبت به سطح دیگر را اندازه گیری نمایید.

 روش خواندن ساعت اندازه گیری:

برای خواندن این ساعت ها اگر میله لمس کننده در پایین ترین قسمت وجود داشته باشد، عقربه بزرگ ساعت باید روی عدد صفر باشد و در غیر اینصورت صفحه بزرگ ساعت را بچرخانید تا صفر زیر عقربه قرار گیرد. اگر میله لمس کننده به سمت بالا جمع شود، جهت عقربه ساعت به سمت راست می باشد و اگر میله لمس کننده در بالاترین نقطه قرار داشته باشد و به سمت پایین حرکت کند، جهت عقربه ساعت در جهت چپ دوران کرده و ملاک خواندن، تغییرات اندازه نسبت به جهت چپ در نظر گرفته می شود.

  1. عقربه بزرگ روی صفر صفحه بزرگ ساعت و عقربه کوچک هم روی صفحه کوچک قرار دارد و میله لمس کننده در پایین ترین نقطه می باشد.
  2. عقربه بزرگ یک دور دوران می کند و عقربه کوچک روی عدد یک قرار دارد یعنی میله لمس کننده یک میلی متر جا به جا شده است.
  3. عقربه کوچک از عدد یک گذشته و عقربه بزرگ روی شاخص ۲۰ قرار دارد میله لمس کننده به اندازه ۱/۲۰ میلی متر جابه جا شده است.

دامنه اندازه گیری:

همانطور که گفته شد این ساعت ها در واحد های اندازه گیری بر حسب میلی متر (متریک) و بر حسب اینچ (امپریال) دارای قابلیت اندازه گیری می باشند و با واحد های میلی متری و واحد های اینچی شناخته می شوند. اصولا بازه اندازه گیری در این ساعت ها از ۰ تا ۱۰ – ۰ تا ۲۰ بوده و تا بازه های گسترده تر مثل ۰ تا ۱۰۰ میلی متر هم موجود می باشند.

دقت ساعت اندازه گیری:

دقت ساعت های اندیکاتور، یکی از مهمترین ویزگی ها و فاکتور های این ساعت ها به حساب می آید. درواقع کاربران باید با توجه به نیاز مورد نظر خود و دقت لازمه برای تولید قطعات و یا نصب و اسمبل قطعات یک دستگاه، دقت ساعت اندیکاتوری را انتخاب نمایند. دقت این ساعت ها از ۰.۰۰۱ میلی متر در ساعت های اندیکاتور دیجیتال تا دقت های کمتر تا ۰.۰۰۲ و ۰.۰۱ میلی متر متغیر می باشد. همانطور که گفته شد این ساعت برحسب واحد های اینچی هم اندازه گیری می کنند که این میزان از ۰.۰۰۰۰۵ اینچ و تا ۰.۰۰۰۵ اینچ متغیر می باشد.