ورق گالوانیزه معیوب

خرابی ها و عیب هایی که ممکن است در ورق های گالوانیزه ایجاد شوند، ورق های گالوانیزه مانند سایر قطعات فلزی و مصرفی ممکن است در هر مرحله از تولید، انتقال و نصب، دچار مشکل و خرابی شوند. در این مقاله سعی شده به این مسائل پرداخته شود.

خرابی های ایجاد شده در ورق های گالوانیزه را می توان به دو دسته کلی خرابی های ایجاد شده در کارخانه و خرابی هایی که حین حمل و نقل در آن ایجاد می شود تقسیم بندی کرد. 

خرابی هایی که ممکن است در کارخانه در ورق گالوانیزه ایجاد شود:

این خرابی ها ممکن است در هنگام تولید ورق در آن ایجاد شده باشد. مرسوم ترین و رایج ترین خرابی هایی که در کارخانه اتفاق می افتد عبارتند از: نوسان ضخامت، وجود لک، لبه موج دار، نوسان عرض، سنگین بودن، دفرمه بودن و شکستگی

نوسان ضخامت

به صورت استاندارد ضخامت ورق ها باید در کل رول ثابت باشد. اگر این ضخامت متغیر باشد، این ورق ها دارای نوسان ضخامت است و جزو نواقص محسوب می شود بطور مثال: اگر ضخامت استاندارد و اعلام شده ۰٫۵۰ میلیمتر باشد و در قسمتی از ورق گالوانیزه ضخامت ۰٫۵۰ میلیمتر در قسمت دیگر ۰٫۴۸ میلیمتر ودر جایی دیگر ۰٫۵۳ میلیمتر باشد، این ورق گالوانیزه، دارای نوسان ضخامت می باشد.

وجود لک

هر وقت بر روی ورق گالوانیزه، لک زرد رنگی دیده شود، در آن صورت می توان گفت ورق دارای عیب لک است. زمانی که مراحل شستشو و خشک کردن ورق ها به درستی انجام نشود و قبل از خشک شدن کامل آن را رول و بسته بندی کنند، ممکن است لک های زرد رنگی بر روی ورق به وجود بیاید.

لبه موج دار

به ورق هایی که لبه ی آنها صاف و یکدست نمی باشد و دارای لبه های ناهموار به صورت برجستگی و فرو رفتگی است، ورق گالوانیزه لبه موج دار می گویند.

نوسان عرض

ورق ها بنا به کاربردشان دارای عرض های متفاوتی هستند. عرض ورق ها در یک رول باید ثابت باشد و اگر عرض ورق در طول رول، نوسان داشته باشد از جمله نواقص آن محسوب می شود.

 

دفرمه بودن

دفرمه بودن شامل اشکال مختلفی است که شامل:

دو پهن بودن

این اصطلاح برای ورق هایی به کار می رود که لایه های خارجی کمی باز شده و از حالت استاندارد بسته بندی خارج شده است.

بیضی شکل شدن

این نقص به طوری است که شکل ورق به جای استوانه ای به صورت بیضی در می آید و قطر داخلی و خارجی رول به صورت بیضی می باشد.

تلسکوپی بودن

رول هایی که لایه های درونی آنها از رول به صورت حلزونی و دایره وار از قطر های بزرگ به کوچک بیرون آمده است را رول تلسکوپی می گویند.

شکستگی

زمانی که در طول ورق گالوانیزه، خطوط برجسته ی کوتاه وجود دارد، اصطلاحاً به آن  شکستگی گفته می شود.

خرابی هایی که ممکن است در حمل و نقل و انبارداری در ورق ایجاد شود

مشکلاتی در خارج از کارخانه اتفاق می افتد که معمولا مشکلات ظاهری است  که در اثر بی توجهی و سهل انگاری ایجاد می شود.

گردی بودن

ورق های گالوانیزه زمانی که سفیدک بزنند به آنها ورق گردی می گویند. این گرد ها زمانی پدید می آیند که بین دو لایه ورق که در مجاورت یکدیگر هستند آب نفوذ کند.

قور شدن

این مشکل معمولا زمان جابجایی رول ایجاد می شود، مثل برخورد لیفتراک با رول یا حمل نامناسب.

سیاه شدن 

اگر هنگام جابجایی پالت زیر رول نامناسب باشد موجب سایش بین لایه های ورق می شود و سبب سیاه شدن ورق گالوانیزه می شود.